• Vinduespudsning
 • Haveservice/beskæring
 • Belægningsarbejde
 • Oprydning & bortkørsel
 • Opsætning af hegn
 • Rydning af dødsboer
 • Nedrivning • Handyman
 • Arbejdsmand
 • Vicevært
 • Flyttemand/hjælp
 • Vikar
 • Ufaglært arbejde
 • Messehjælp • Klargøring af bolig til salg
 • Mindre transportopgaver
 • Oprydning & bortkørsel
 • Ejendomsservice
 • Mindre tømreropgaver
 • Maling & vedligehold
 • ETC......